Politică de confidențialitate

I. Informatii generale

 

Confidentialitatea datelor tale cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Led It Up Cars SRL, in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, in contextul utilizarii website-ului www.masinipebune.ro.

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

1. Daca esti client al website-ului, Led It Up Cars SRL va prelucra datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizezi website-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele tale, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizezi in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

2. Daca esti vizitator al website-ului, Led It Up Cars SRL va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi in mod direct in contextul utilizarii website-ului, cum ar fi datele pe care le introduci in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactezi in acest fel.

 

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii

 

1. Daca esti client al website-ului, Led It Up Cars SRL prelucreaza datele tale cu caracter personal astfel:

pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre tine si Led It Up Cars SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe website, informarea ta asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor tale in acest scop are la baza contractul incheiat intre tine si Led It Up Cars SRL, definit in cuprinsul Termenilor si Conditiilor. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre tine si Led It Up Cars SRL.

pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Led It Up Cars SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul website-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor tale in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Led It Up Cars SRL de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a-ti oferi serviciile prin intermediul website-ului.

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Led It Up Cars SRL, prin intermediul website-ului.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza consimtamantul tau, daca alegi sa-l furnizezi.

Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor tale in acest scop nu va avea urmari negative.

in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a website-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe website.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza interesul legitim al Led It Up Cars SRL de a imbunatati permanent experienta clientilor pe website. Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative.

2. Daca esti vizitator al website-ului, Led It Up Cars SRL prelucreaza datele tale cu caracter personal astfel:

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Led It Up Cars SRL, prin intermediul website-ului.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza consimtamantul tau, daca alegi sa-l furnizezi.

Iti poti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe website. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale poti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor in acest scop nu va avea urmari negative pentru tine.

pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta ta oferita pe website.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza interesul legitim al Led It Up Cars SRL de a asigura functionarea corecta a website-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor website-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative.

 

IV. Durata de prelucrare a datelor

 

Ca principiu, Led It Up Cars SRL va prelucra datele tale cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care esti client, vom prelucra datele tale pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Led It Up Cars SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In situatia in care iti exerciti optiunea de a te dezabona de la newsletter, Led It Up Cars SRL va interpreta aceasta actiune ca optiunea ta de a nu mai primi comunicari comerciale prin care te putem tine la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. Nu vei mai primi e-mailuri si/sau sms-uri de acest gen.

Daca iti retragi consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Led It Up Cars SRL va inceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Led It Up Cars SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre tine inainte de retragerea acestuia.

 

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Led It Up Cars SRL poate dezvalui datele tale catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Led It Up Cars SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul website-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea website-ului;
in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Led It Up Cars SRL prin intermediul website-ului;
pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea website-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate catre Led It Up Cars SRL pot fi transferate in afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

 

VII. Drepturile de care beneficiati

 

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata, befeficiezi de urmatoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Led It Up Cars SRL, conform celor descrise in prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Led It Up Cars SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Led It Up Cars SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Led It Up Cars SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Led It Up Cars SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Led It Up Cars SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Led It Up Cars SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care consideri necesar.
Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a iti exercita drepturile mentionate mai sus, te rugam sa te adresezi la adresa de email: contact@masinipebune.ro.

 

Acest website foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, te rugam sa accesezi acest link.

Conceptul "Masini pe bune" reprezinta continuarea proiectului "Led It Up", fiind bazat pe aceleasi valori: transparenta, seriozitate si dedicare. Misiunea noastra este de a veni in intampinarea clientilor cu masini verificate, avand dotari si KM reali.
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.